Małgorzata Taraszkiewicz

Warszawa - Polska

Jesteśmy kimś więcej, niż nam się wydaje!


Psycholog

Psychologist
Психолог

 
wykładowca, trener, coach,  neurometodyk, pisarz (ponad 60 książek, poradników, e-kursów oraz setki artykułów). 

Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych.
Redaktor naczelna czasopisma "Mam Dziecko w Szkole"

W przeszłości: nauczyciel akademicki, redaktor naczelny wydawnictwa, koordynator kilku międzynarodowych programów edukacyjnych, dyrektor Festiwali Edukacyjnych i koordynator kampanii społecznych.  

Autorka baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się) INDYWIDUALNI.PL i pakietu rozwojowego dla przedszkoli, szkół i edukacji domowej NeuroBox.pl

Zajmuje się kreowaniem i wdrażaniem programów edukacyjnych na rzecz rozwijania potencjału ludzkiego i zdrowia psychicznego w szkole. 


Elżbieta Ceglarska

             Mediolan - WłochyBiolog

Biologist
Биолог


certyfikowany Quantum Success Coaching Academy Life Coach i Conversational Intelligence C-IQ® Coach. Specjalizacja coaching kariery zawodowej i przywództwa.

Jako ekspert naturalnych sposobów ochrony roślin, czyli życia ... eksperymentuje, dozuje, zmienia, szukając najlepszych rozwiązań.

W przeszłości: nauczyciel akademicki. 

Pracowała w Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, szefując
w Departamencie ds. Zdrowotności Roślin.


 

 „Nasza siła i wolność w życiu płynie ze świadomości, że tylko my możemy wybrać, jak się chcemy czuć".

Watch The Full Conversational Intelligence® for Coaches Immersion Experience: C-IQ Coach 2018 with Judith E. Glaser


Zuzanna Taraszkiewicz
Olszt
yn - Polska
Filozof
Philosopher
Философ


ukończyła bioetykę - ekologię człowieka. T
rener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta. A także doula i ratownik medyczny. 

Ma za sobą setki godzin superwizji z nauczycielami, setki godzin warsztatów z uczniami i setki godzin z przyszłymi rodzicami jako doula.

Autorka programów edukacyjnych 
i publikacji dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców na temat m.in. ruchu rozwijającego; inteligencji emocjonalnej, wypalenia, mindfullness. Instruktor technik efektywnego uczenia się. 

Współautorka projektu diagnostycznego INDYWIDUALNI.PL  - baterii testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się)  i pakietu rozwojowego dla szkół NeuroBox.pl
                       Anna Tyrakowska      
   Warszawa - Giżycko - Polska


Artystka 
Artist
Художникukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury.Kocha Mazury, zimę, mgły, deszcze, wiatr, szarugi jesienne - czego inni nie mogą zrozumieć... 
 

Maluje i fotografuje świat. Zbiera widoki, zbiera wrażenia, ciszę... Ma tysiące zdjęć, którymi nie lubi się dzielić... Obrazy rozdaje.

Redaktor graficzny w wydawnictwie Mam Dziecko w Szkole i w projekcie WeOneWorld 
0
 .